Van dreiging tot beveiligingsmaatregel Goede beveiliging is de juiste mix aan maatregelen

Fysiekebeveiliging.nl is onderdeel van RisicoRegisseurs De uitgangspunten die wij hanteren

  • Beveiligingsbeleid

    In een beleid is vastgelegd wat de visie op beveiliging is en welke bereidheid er is voor het nemen van risico’s. Ook wordt beschreven hoe de beveiligingsorganisatie is ingericht, wie met welke verantwoordelijkheden betrokken zijn, welke processen van toepassing zijn en wat van de medewerkers wordt verwacht.

  • Dreigingsprofiel

    Het dreigingsprofiel beschrijft de combinaties van dreigingen, daders en aanvalsmiddelen waar de organisatie zich tegen wil beveiligen. De dreigingen worden in de termen van wel of niet realistisch gewaardeerd en vormen de basis voor de uit te voeren risicoanalyse per locatie. Er kan gebruik worden gemaakt van het generieke dreigingsprofiel. Of er kan een specifiek dreigingsprofiel worden opgesteld.

  • Programma van Eisen

    In het Programma van Eisen wordt beschreven welke beveiligingsmaatregelen de organisatie kan treffen om de voor de organisatie vastgestelde risico’s zo goed mogelijk beheersbaar te maken en te houden. Er kan gebruik worden gemaakt van het generieke Programma van Eisen. Of er kan een specifiek Programma van Eisen worden opgesteld.

Fysieke beveiliging is de kunst om met de juiste mix aan maatregelen de belangen zo goed mogelijk te beschermen tegen realistische bedreigingen