Compartimentering en meeneembeperkende maatregelen